Jørgen Kristensens aner

Navneliste

Intet efternavn, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, [K], L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

KAMES-KJØLLER, KJØLLER-KOFOD, KOFOD-KOFOED, KOFOED-KOFOED, [KOFOED-KOFOED], KOFOED-KOFOED, KOFOED-KAAS, KAAS-KAAS


Navne

Født

Død

KOFOED
  Hansine Marie [14596] født 1855, 02, sg, Grammegaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark døde 1930, 11, vg, Bukkegaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark
  Harald Antoni (Avlsbruger) [12636] født 3 Jan. 1912, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Harald Sonne [3591] født 2 Nov. 1904, Allinge Sogn, Bornholm, Danmark døde 13 Aug. 1992, København, Sokkelund herred, Københavns amt
  Hedevig Pedersdatter [5725] født 1700, Drammen, Buskerud, Norge døde 1775
  Hedevig Poulsdatter [5232] født 1681
  Hedvig Agnethe Johansdatter [5238] født 1713 døde 1713
  Hedvig Elisabeth [1029] født 10 Dec. 1890, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 18 Nov. 1978, 01, sg, Engegaard, Nylars, Vester herred , Bornholms Amt, Danmark
  Hedvig Pedersdatter [12774] født 1700 døde 1775
  Hedvig Sofie [6906] født 24 Aug. 1927, 11, vg, Kannikegaard, Klemensker, Nørre Herred, Danmark døde 12 Mar. 2001, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Helga Bodil Kirstine [7930] født 26 Aug. 1896, Klippedam, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark
  Helga Brandt [3654] født 10 Jul. 1911, 34, sg, Brandsgaard, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark døde 7 Apr. 1996, 69, sg, Stamperegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Helga Eleonora Charlotte [3643] født 10 Nov. 1886, 34, sg, Brandsgaard, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark
  Helge Anker [3208]
  Henning Dam [3737] født 7 Maj 1912, 11, sg, Lillegaard, Nyker, Vester Herred, Danmark døde 15 Dec. 1914, 11, sg, Lillegaard, Nyker, Vester Herred, Danmark
  Henning [3251]
  Henrich Jørgen Pedersen [9534] født 1805, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark
  Herman Alexandersen [6996] født 1753, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 1753, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Herman Alexandersen [7000] født 1757, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 1760, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Herman Anchersen [16154] født 1750, 13, vg, Frennegaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark døde 1752, 13, vg, Frennegaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark
  Herman Antoni [15334]
  Herman Bohn Madsen [5143] født 1753 døde 1780
  Herman Christoffer Johansen [5249] født 1728 døde 1728
  Herman Frederich [9761] født 13 Mar. 1861, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Herman Frederich [15402] født 9 Maj 1851, Degnegaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark
  Herman Poulsen [5230] født 1671, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 19 Jun. 1727, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Hermand Marius [12935] født Ca. 1857, Gudhjem sogn, Øster herred, Bornholm
  Hermandine Kristine [2551] født 28 Jun. 1884, 22, sg, Li. Gadegaard, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms amt, Danmark døde 9 Mar. 1966, Allinge Sygehus, Nørre Herred, Danmark
  Hjalmar Munch (Landinspektør) [3450] født 18 Jul. 1885, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Holger Brandt [3644] født 10 Mar. 1888, 34, sg, Brandsgaard, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark døde 26 Dec. 1967, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Holger Hansen [5264] født 1663, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark døde 31 Mar. 1752, Trondhjem, Norge
  Holger Marker [1633]
  Holger Nielsen [8287] født 11 Okt. 1907
  Holger Philip [657] født 21 Aug. 1960 døde 28 Mar. 2000, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Hulda Kathrine [18209] født 11 Nov. 1885, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Ib [1571] født 2 Sep. 1937, Krogholm, Rutsker døde 5 Okt. 1937, Krogholm, Rutsker
  Inga Munch [9234] født 6 Feb. 1931, 06, vg, Bavnegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Inge Espersen [4240] født 10 Jan. 1916, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Inge Julie Jensine [3751] født 28 Mar. 1915
  Ingeborg Blem [14773] født 10 Apr. 1912, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 2000, 25, sg, Langedeby, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark
  Ingeborg Dorthea [18065] født 1754, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 11 Sep. 1819, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Ingeborg Kathrine [16269] født 25 Mar. 1908, 11, sg, Lillegaard, Nyker, Vester Herred, Danmark døde 14 Nov. 2005
  Ingeborg Kirstine Johansdatter [6923] født 9 Okt. 1801, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark døde 26 Mar. 1883, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Ingeborg Kristian [1106] født 13 Jul. 1837
  Ingeborg Madsdatter [11213] født 1762, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholm, Danmark døde 22 Apr. 1820, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholm, Danmark
  Ingeborg Margrethe [3590] født 4 Jul. 1900, Allinge Sogn, Bornholm, Danmark
  Ingeborg Marie Anchersdatter [16153] født 1748, 13, vg, Frennegaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark døde 8 Maj 1805, 12, sg, Styrsgaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark
  Ingeborg Pouline [10253] født 29 Jul. 1882, 30, sg, Helletsgaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark døde 7 Dec. 1963, 21, sg, Sortegaard, Ibsker, Øster Herred
  Ingeborg [4006] født 1888, Skovsholm, Ibsker, Øster herred, Bornholm, Danmark
  Inger Merete [8440]
  Inger [491]
  Inger [13070] født 1792, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Ingrid Høegh [12416]
  Ingrid [14910]
  Jacob Hansen [92] født 1594, Pg, Blykobbegaard, Nyker sogn, Vester herred, Bornholm døde 1646, Pg, Kyndegaard, Nyker, Vestre Herred, Bornholm
  Jacob Hansen [9511] født 1687, 50, sg, Ladegaard, Klemensker, Nørre Herred, Danmark døde 1727, 50, sg, Ladegaard, Klemensker, Nørre Herred, Danmark
  Jacob Hansen [12363] født 27 Mar. 1731, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark døde 26 Jan. 1795
  Jacob Hansen [12594] født 1730, 10, sg, Kratgaard, Aaker, Sønder herred, Danmark døde 1787, 04, vg, Sigaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Jacob Pedersen [2865] født 1591, 23, sg, Kofoedgaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Jacob Peter [4033] født 25 Sep. 1853, Balka, Danmark
  Jeanette Høyer [2131]
  Jenny Kirstine [1630] født 8 Feb. 1909, Rispebjerg Tophjem, Poulsker, Sønder Herred
  Jens Albrechtsen [12917] født 8 Jul. 1773, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark døde 2 Jan. 1836, 04, sg, Skræddergaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Jens Andreas [2525] født 29 Jan. 1916, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Jens Anker [3207]
  Jens Anthoni [4841] født 1875
  Jens Brandt [3648] født 8 Aug. 1905, 34, sg, Brandsgaard, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark
  Jens Bærildsen [12549] født 1703, 38, sg, Bjerregaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark
  Jens Christian [1387] født 1885
  Jens Clausen [5329] født 1613 døde 1661
  Jens Frederich Frederichsen Madsen [3126] født 1789, 03, vg, Skyttegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 9 Dec. 1843, 03, vg, Skyttegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Jens Gabriel Clausen [2956] født 1694, 05, vg, Maglegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1694, 05, vg, Maglegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Jens Hansen [3159] født 1697, 22, sg, Sjælegaard, Østermarie, Øster Herred, Bornholms amt, Danmark døde 1702, 22, sg, Sjælegaard, Østermarie, Øster Herred, Bornholms amt, Danmark
  Jens Hansen [3160] født 1702, 22, sg, Sjælegaard, Østermarie, Øster Herred, Bornholms amt, Danmark døde 1745, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Jens Hansen [4530] født 1799, 13, sg, Vestergaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark
  Jens Hansen [9611] født 1670
  Jens Hansen [10122] født 5 Feb. 1823 døde 30 Dec. 1894, 17, sg, Bakkegaard, Olsker, Nørre Herred, Danmark
  Jens Hansen [15126] født 18 Sep. 1848, Arnager, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 13 Nov. 1922, Weston, Idaho, USA
  Jens Jensen [14224] født 6 Mar. 1818, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark
  Jens Johansen [5062] født 1723, 28, sg, Maegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 1766
  Jens Johansen [14759] født 1816, 12, vg, Dammegaard, Nyker, Vester Herred, Bornholm, Danmark døde 1906, 17, sg, St. Klintgaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Jens Jørgen Jensen [10145] født 1835
  Jens Jørgensen (Brygger) [3167] født 1698, Christiansø, Sønder Herred, Danmark døde 26 Apr. 1760, København, Sokkelund herred, Københavns amt
  Jens Jørgensen [3166] født 1696 døde 1696
  Jens Kristian [8604] født 1913
  Jens Larsen [4739] født 1705, Østerlarsker sogn, Øster herred, Bornholm, Danmark døde 1757, 29, sg, Lillegaard, Østerlars, Øster Herred, Danmark
  Jens Madsen [1132] født 1847, Poulsker sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Jens Madsen [2615] født 1654, 23, sg, St. Gadegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 18 Jun. 1717, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Jens Madsen [3120] født 4 Mar. 1725, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 22 Mar. 1786, 03, vg, Skyttegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Jens Madsen [4315] født 1714 døde 1741
  Jens Madsen [5562] født 1543 døde 1625
  Jens Madsen [16527] født 1845
  Jens Michael Christensen [16262] født 1800, 19, sg, Li. Hullegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 24 Maj 1876, 17, sg, Værfeldsgaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Jens Mortensen [4510] født 1814
  Jens Oluf (Lærer) [1086] født 3 Mar. 1875, Neksø sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark døde 27 Nov. 1938, Neksø sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Jens Olufsen [7125] født 1670, 35, sg, Ringebygaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark døde 1741, 35, sg, Ringebygaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Jens Otto (Arbejdsmand) [2362] født 6 Okt. 1919, Møllehuset, Poulsker Sogn, Sønder Herred døde 13 Aug. 2014, De gamles by, København
  Jens Pedersen (Kaptajn) [2589] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=LW16-H9C")LW16-H9C(/A)] født 3 Nov. 1628, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark døde 23 Maj 1691, 05, vg, Maglegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Jens Pedersen [2663] født 1729, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 1729, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark
  Jens Peter Rasmussen [5600] født 17 Okt. 1820, 18, sg, Fløjlegaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark
  Jens Peter [1483] født 28 Feb. 1845, Bodilsker Sogn, Sønder Herred, Danmark
  Jens Peter [12930] født 12 Apr. 1858, 17, sg, St. Klintgaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark døde 5 Okt. 1906, 18, sg, Klintgaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Jens Peter [14718] født 20 Jan. 1836, 20, sg, Langensgaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 30 Nov. 1873, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Jens Rasmussen [5743] født 23 Dec. 1753, 56, sg, grund, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1818, 18, sg, Fløjlegaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark
  Jens Søren Pedersen [5978] født 1745, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 1804, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark
  Jens [7568]
  Jens [9197] født 27 Nov. 1849, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark døde 22 Jun. 1928, 22, sg, Li. Gadegaard, Pedersker, Sønder Herred, Bornholms amt, Danmark
  Jens [14219] født 6 Feb. 1872, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark
  Jens [14222] født 13 Apr. 1788, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 13 Dec. 1876, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark
  Jens [14743]
  Jens [15275] født 23 Nov. 1843, 09, sg, Øster Smørengegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Jens [18433] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=LZRF-SBL")LZRF-SBL(/A)] født 22 Nov. 1828
  Jensine Agnethe [5604] født 28 Jun. 1835, 18, sg, Fløjlegaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark
  Jensine Benedicte [5100] født 1847, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark
  Jep Frederich Frederichsen [3124] født 1784, 03, vg, Skyttegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Jep Peter [5096] født 1838, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Jeppe Nicolaj [2520] født 3 Feb. 1777, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 24 Sep. 1849, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Jochum [3520] født 17 Okt. 1892, 01, sg, Skovgaard, Bodilsker, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark døde 15 Feb. 1962, 06, vg, Bavnegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Johan Abraham Johansen [5250] født 1730 døde 1730
  Johan Andreas Ditlevsen [5162] født 1760 døde 1831
  Johan Christian Hey [12583] født 16 Aug. 1754, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark døde 22 Jun. 1824, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Johan Christoffer Pedersen [6577] født 1708, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Johan Didrich Hansen [5961] født 10 Jun. 1692, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 8 Jun. 1759, 10, vg, Li. Dalbygaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Johan Didrich Pedersen [15221] født 1752, 28, sg, Fejleregaard, Nylars, Vester herred, Bornholm amt døde 1798, 06, sg, Tvillinggaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Johan Hansen [18430] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=KKR2-72N")KKR2-72N(/A)] født 1822
  Johan Jensen [2613] født Omkr 1680, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 24 Jan. 1760, 28, sg, Maegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Johan Peter [3579] født 24 Jan. 1869, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 26 Aug. 1931, Allinge Sogn, Bornholm, Danmark
  Johan Peter [3582] født 16 Jun. 1932, Allinge Sogn, Bornholm, Danmark døde 13 Feb. 1933, Aakirkeby Sygehus, Sønder Herred, Danmark
  Johan Poulsen [7997] født 1674, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 1750, Neksø sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Johanne Cathrine Hansdatter [15227] født 5 Dec. 1738, Pg, Eskildsgaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 9 Okt. 1817, 16, sg, Vester Herred, Bornholm, Danmark, Nylarsker
  Johanne Diderikke Anchersdatter [15219] født 18 Nov. 1810, 09, sg, Øster Smørengegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark døde 12 Dec. 1874, 09, sg, Øster Smørengegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Johanne Elgine [16528] født 1849 døde 1858
  Johanne Gunhilde Kirstine [1087] født 5 Nov. 1876, Neksø sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Johanne Hansdatter [550] født 1659, 23, sg, Kofoedgaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1738, 23, sg, St. Gadegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Johanne Jensdatter [2950] født Aug. 1675, 05, vg, Maglegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1727, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Johanne Kristine Margrethe [17558]
  Johanne Madsdatter [8007] født 1625, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Johanne Madsdatter [9436] født 1733, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 1761, 42, sg, Vasegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Johanne Margrethe [14880] født Ca. 1861, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Johanne Margrethe [15122] født 7 Jun. 1845, Arnager, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 8 Jul. 1876, Weston, Idaho, USA
  Johanne Nicolajsdatter [2521] født 1766, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Johannes Jensen [1308] født 11 Mar. 1883, 17, sg, Gadegaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark
  Johannes Laurentius [1025] født 10 Okt. 1830, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 32, sg, St. Munkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Johannes [17976] født 18 Dec. 1874, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark døde 9 Jun. 1905, Degnegaard Pc, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  John Andrew [13097] født 19 Feb. 1867, Weston, Idaho, USA døde 24 Okt. 1957, Preston, Idaho, USA
  Jonas [3211]
  Josephina Brighamina [15130] født 27 Jul. 1854, Arnager, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 1931, Ammon, Idaho, Usa
  Julie Kirstine [14878] født Ca. 1857, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Julie Marie Blem [14772] født 9 Mar. 1910, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 4 Aug. 1935, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Jørgen Andersen [1873] født 15 Dec. 1834, Knudsker sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark døde 19 Feb. 1900, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Jørgen Andersen [15599]
  Jørgen Andreas [15279] født 1854, 09, sg, Øster Smørengegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark døde Amerika
  Jørgen Dam [16270] født 26 Apr. 1911, 11, sg, Lillegaard, Nyker, Vester Herred, Danmark
  Jørgen Hansen [5136] født 1677, 23, sg, Kofoedgaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde Jul. 1737, 23, sg, Kofoedgaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Jørgen Hansen [9616] født 1682
  Jørgen Hansen [15280] født 26 Dec. 1731, Pg, Simblegaard, Klemensker sogn, Nørre Herred, Danmark døde 27 Mar. 1813, Klemensker sogn, Nørre Herred, Danmark
  Jørgen Jensen (Løjtnant) [2942] født 12 Apr. 1667, 05, vg, Maglegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1709, Christiansø, Sønder Herred, Danmark
  Jørgen Jensen [16144]
  Jørgen Madsen (Møller) [2503] født 1808, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Jørgen Madsen [2625] født 1610, Pg, Vellensgaard, Nyker døde 28 Apr. 1650, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Jørgen Madsen [5144] født 1755
  Jørgen Madsen [11211] født Okt. 1757, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholm, Danmark døde 1766, Hasle sogn, Nørre herred, Bornholm, Danmark
  Jørgen Munch [3697] født 25 Aug. 1916
  Jørgen Nielsen [8720] født 4 Maj 1741, 30, sg, Helletsgaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark
  Jørgen Pedersen [1623] født 23 Jan. 1780, 69, sg, Stamperegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 26 Apr. 1839, 37, sg, Hoppegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Jørgen Pedersen [2866] født 1592, 23, sg, Kofoedgaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1641
  Jørgen Pedersen [2896] født 1632, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Jørgen Pedersen [6999] født 1759, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 28 Okt. 1832, Hammersholm, Allinge
  Jørgen Pedersen [15263] født 16 Nov. 1803, 10, sg, Smørengegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark døde 6 Jun. 1878, 09, sg, Øster Smørengegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Jørgen Pedersen [18041] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=L89N-PFD")L89N-PFD(/A)] født 14 Nov. 1759, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 28 Okt. 1832, Hammersholm, Allinge
  Jørgen Peter Hansen [6969] født 1707, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 1754, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Jørgen Rasmussen [5384] født 1575 døde 1610
  Jørgen [10290] født 26 Feb. 1797, 38, sg, Bakkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 14 Jan. 1865, 38, sg, St. Bakkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Jørgen [14729] født 21 Feb. 1901, København, Sokkelund herred, Københavns amt
  Jørgen [16275] født 31 Maj 1844, 24, sg, Vævergaard, Olsker, Nørre Herred, Danmark døde 24 Aug. 1895, 17, sg, Bakkegaard, Olsker, Nørre Herred, Danmark
  Jørgen [18435] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=K2QC-PSQ")K2QC-PSQ(/A)] født 13 Jan. 1833, Nylarsker Sogn, Vester herred, Bornholm
  Karen Cathrine Jensdatter [6108] født 6 Maj 1809, 04, sg, Skræddergaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Cathrine Pedersdatter [8703] født 1669, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 1709, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Karen Christine Alexandersdatter [6992] født 1788, Svaneke sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm
  Karen Clausdatter [5333] født 1618
  Karen Conradsdatter [4037] født 1805, Poulsker sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark døde 1870, 36, sg, St. Krusegaard, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Elisabeth [12907] født 23 Okt. 1834, 29, sg, Skadegård, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 31 Jan. 1912, Nybygade, Aakirkeby sogn, Sønder herred, Bornholm
  Karen Hansdatter [519] født 1679, 23, sg, St. Gadegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 1729, 28, sg, St. Loftsgaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Hansdatter [974] født 8 Mar. 1761, 12, sg, Søndergaard, Nyker, Vester Herred, Danmark døde 17 Dec. 1820, 01, sg, Vallegaard, Ibsker, Øster Herred, Bornholms Amt, Danmark
  Karen Hansdatter [3130] født 1679, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark døde 1715
  Karen Hansdatter [5134] født 1659, 23, sg, Kofoedgaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1695, Neksø sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Karen Hansdatter [4954] født 1761 døde 1823
  Karen Hansdatter [5958] født 1684 døde 1758
  Karen Hansdatter [12778] født 1714 døde 1715
  Karen Jensdatter [2951] født Aug. 1675, 05, vg, Maglegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 1715
  Karen Kirstine Christensdatter [7216] født 1794
  Karen Kirstine Hansdatter [1488] født 1797, 02, vg, Myrebygaard, Vestermarie, Vestre Herred, Danmark døde 1797, 02, vg, Myrebygaard, Vestermarie, Vestre Herred, Danmark
  Karen Kirstine Jensdatter [11070] født 1781, 56, sg, grund, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Karen Kirstine Pedersdatter [11021] født 1742, 57, sg, Kofoedgaard, Vestermarie, Vestre Herred, Danmark døde 9 Maj 1824, 03, vg, Knarregaard, Rutsker, Nørre Herred, Danmark
  Karen Kirstine [3400] født 1829 døde 1892
  Karen Kirstine [13076] født 1877, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Kirstine [14879] født Ca. 1859, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Karen Kirstine [15548] født Ca. 1831
  Karen Kristine [3448] født 4 Maj 1881, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Karen Madsdatter [596] født 1657, 23, sg, St. Gadegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 1727, 14, sg, St. Loftsgaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Madsdatter [13507] født 1696, Pg, St. Almegaard, Knudsker, Vester Herred, Bornholm, Danmark
  Karen Madsine [1566] født 16 Sep. 1880, 29. sg, Boesgaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 6 Sep. 1973, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark
  Karen Margrethe Jensdatter [11069] født 1780, 56, sg, grund, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Karen Margrethe Jørgensdatter [1622] født 9 Jul. 1816, 37, sg, Hoppegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark
  Karen Margrethe [3505] født 14 Maj 1895, 06, sg, Krampegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Marie Hermansdatter [8500] født 1774, 20, sg, Ryttergaard, Ibsker, Øster Herred, Danmark
  Karen Nicolajsdatter [2523] født 1771, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 1788, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Nicolajsdatter [8820] født 1735, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Karen Olufsdatter [13803] født 1691, 15, vg, Frigaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Karen Pedersdatter [2744] født 1730, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 1806
  Karen Rasmusdatter [11075] født 1748
  Karen [1404] født 1749, Olsker sogn, Nørre herred, Bornholm døde 15 Sep. 1786
  Karen [4003] født 1885, Skovsholm, Ibsker, Øster herred, Bornholm, Danmark
  Karen [14717] født 19 Apr. 1867, 20, sg, Langensgaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark
  Karen [15341] født 1 Dec. 1805, Poulsker sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark døde 10 Jul. 1870, 31, sg, Stensebygaard, Bodilsker, Sønder Herred, Danmark
  Karl Janus [17761] født 15 Nov. 1872, Rutsker Sogn, Nørre Herred, Bornholm, Danmark
  Karl Johan [3700] født 26 Nov. 1914
  Karl Kristian [1568] født 20 Feb. 1910, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 18 Okt. 1991, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark
  Karl Marius [16698] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=LZX2-WKS")LZX2-WKS(/A)] født 18 Mar. 1860 døde 10 Dec. 1930
  Karl Peter [15405] født 29 Nov. 1892, Odense, Fyn
  Karl Sode [12931] født 26 Aug. 1903, 18, sg, Klintgaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark døde 30 Mar. 1976, 35, sg, Ringebygaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Kathrine Anker [12426]
  Kathrine [3412] født 10 Sep. 1881, 01, sg, Skovgaard, Bodilsker, Sønder Herred, Bornholms Amt, Danmark døde 30 Jul. 1953, 10, sg, Smørengegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Kathrine [8286] født 13 Aug. 1902, 06, sg, Krampegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 3 Feb. 1903, 06, sg, Krampegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kevin Aslak Knudsen [3250]
  Kirsten Clausdatter [5330] født 1614
  Kirsten Julie Munch [3744] født 8 Feb. 1933, 06, vg, Bavnegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 3 Jan. 1981, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Kirsten Margrethe [14904] født 18 Okt. 1928, 06, sg, Krampegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirsten Thora Elisabeth [9557] født 17 Feb. 1887, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark døde Mar. 1973, Lille Madsegade 14, Rønne
  Kirstine Boline [13074] født 1840, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Cathrine [5120] født 12 Aug. 1867, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Kirstine Hansdatter [2590] født Omkr 1665, 23, sg, Kofoedgaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde Nov. 1703, 22, sg, Sjælegaard, Østermarie, Øster Herred, Bornholms amt, Danmark
  Kirstine Hansdatter [3162] født 1703, 22, sg, Sjælegaard, Østermarie, Øster Herred, Bornholms amt, Danmark
  Kirstine Hansdatter [10885] født Ca. 1764, 49, sg, Li. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 4 Jul. 1829, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Jensdatter [2947] født 1670, 05, vg, Maglegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde Efter 1700
  Kirstine Jensdatter [4948] født 1717, 54, sg, Ahlegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark døde 1796, 63, sg, Tyskegaard, Vestermarie, Vester Herred, Danmark
  Kirstine Johansdatter [5061] født 1717, 28, sg, Maegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Julie [13062] født 31 Dec. 1870, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Madsdatter [207] født 1641, Pg, Eskildsgaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 1685, 28, sg, Maegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Madsdatter [9440] født 1736, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 1783, 12, vg, Frigaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Margrethe Madsdatter [9685] født 3 Feb. 1812, 29. sg, Boesgaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 8 Aug. 1846, 17, sg, St. Hulegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Margrethe Olsdatter [2423] født 24 Aug. 1782, 34, sg, Lauegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 11 Jun. 1872, 23, sg, St. Gadegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Margrethe Pedersdatter [10157] født 5 Feb. 1777, 69, sg, Stamperegaard, Østermarie, Øster Herred, Danmark døde 19 Maj 1813, 16, sg, Munkegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Margrethe [8291] født 1 Okt. 1831, 03, vg, Skyttegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 8 Feb. 1895, 06, sg, Krampegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Margrethe [10144] født 1831
  Kirstine Marie [2437] født 31 Jul. 1849, 29. sg, Boesgaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 29 Aug. 1925, 05, vg, Pilegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine Olufsdatter [1139] født 1620, Pg, Blykobbegaard, Nyker sogn, Vester herred, Bornholm døde 1683, 26, sg, Nørre Mulebygaard, Nyker, Vester Herred, Danmark
  Kirstine Pedersdatter [2900] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=LZNX-XT8")LZNX-XT8(/A)] født 1640, Rønne sogn, Vester Herred, Bornholm, Danmark døde 1704, 27, sg, Rosmandegaard, Knudsker, Vester Herred, Danmark
  Kirstine Pedersdatter [8806] født 1743, 10, sg, St. Myregaard, Nylarsker, Vester Herred, Danmark døde 21 Jan. 1777, 13, sg, Buldregaard, Nyker, Vester Herred, Danmark
  Kirstine Petrea Ottilia Jacobine [3685] født 6 Maj 1882, 25, sg, Valnøddegaard, Olsker, Nørre Herred, Danmark
  Kirstine [13068] født Ca. 1787, 10, vg, Tyskegaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark
  Kirstine [18060] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=2CYS-ND9")2CYS-ND9(/A)] født 1732, Ibsker sogn, Øster herred, Bornholm, Bornholm døde 9 Nov. 1771, København, Sokkelund herred, Københavns amt
  Knud Anker [6911] født 2 Sep. 1919 døde 2008
  Knud Peder Rømer [17755] født 6 Feb. 1904, Klemensker sogn, Nørre Herred, Danmark døde 8 Jul. 1981, Volgade 11, Rønne
  Kristian Nicolaj [3949] født 23 Jun. 1890, Skovsholm, Ibsker, Øster herred, Bornholm, Danmark døde 23 Aug. 1957, Neksø sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Lars (Parcellist) [2585] [FamilySearch #: (A TARGET="_blank" HREF="https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=LZX4-4Q6")LZX4-4Q6(/A)] født 3 Jun. 1846, 29. sg, Boesgaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 28 Jun. 1916, 08, vg, Bakkegaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark
  Lars Jensen [4741] født 1742, 29, sg, Lillegaard, Østerlars, Øster Herred, Danmark
  Lars Maurisen [12632] født Ca. 1849, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark
  Lars Mouritzen Ipsen [5091] født 7 Jan. 1806, 02, vg, Aagaard, Pedersker, Sønder Herred, Danmark døde 29 Jan. 1881, Aaker Sogn, Sønder Herred, Danmark
  Lars Peter [13459] født 1837
  Lars [4583] født 10 Aug. 1834, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 25 Mar. 1891, 50, sg, St. Bukkegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Lars [14891] født 3 Jun. 1846, Pedersker Sogn, Sønder Herred, Bornholm, Danmark
  Lars [16787] født 1833
  Lasse Rasmussen [5381] født 1560 døde 1622
  Laura Marie [1800]
  Laura Marie [6000] født 16 Feb. 1890, 25, sg, Runegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark døde 12 Jul. 1962, 12, vg, Piberegaard, Aaker, Sønder Herred, Danmark
  Laurits Jensen [15400] født 3 Sep. 1847, Degnegaard, Poulsker, Sønder Herred, Danmark døde 3 Apr. 1919
  Laurits Peter [3634]


Intet efternavn, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, [K], L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, >

KAMES-KJØLLER, KJØLLER-KOFOD, KOFOD-KOFOED, KOFOED-KOFOED, [KOFOED-KOFOED], KOFOED-KOFOED, KOFOED-KAAS, KAAS-KAAS

Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Aug. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia